Giorgio Merlotti

Naviga FSR-V Champion, 3.5cc 1980/1982. 15cc 1979

 

Giorgio Merlotti was also World Champion in the series that existed before the Naviga Championships began.